O mnie

Dr Karol Tomasz Bielski, radca prawny, dyrektor warszawskiego pogotowia ratunkowego, mieszkaniec Bielan. Tata dwóch synów. Działalność naukową w zakresie ochrony zdrowia, prawa administracyjnego i prawa pracy prowadzi na jednej z wyższych uczelni warszawskich. Od wielu lat zaangażowany w działalność społeczną na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, inicjator wielu działań w zakresie ochrony zdrowia i integracji społecznej. Pasjonat polskiej przyrody, uczestniczy w działaniach na rzecz utrzymania jej bioróżnorodności.

„Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów” /Isaac Newton/