Laureat nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej

W dniu 26 listopada 2019 r. na Zamku Królewskim w Warszawie, Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie Pan dr Karol Bielski odebrał nagrodę Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej.

Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie: prewencji zawodowych, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, wynalazczości, projektowania i wdrażania  bezpiecznych technik i technologii w dziedzinie ochrony pracy, popularyzacji prawa pracy i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy.   

https://www.pip.gov.pl/pl/konkursy/nagroda-glownego-inspektora-pracy-im-haliny-krahelskiej/58974,biografia-haliny-krahelskiej.html?print=1