Słowa przysięgi składanej przez żołnierzy Batalionów Chłopskich

„W obliczu wiekuistości minionych pokoleń ojców i praojców, w obliczu nieśmiertelnego ducha Ojczyzny mojej, Polski, w obliczu zakutego w kajdany niewoli narodu polskiego – postanawiam i ślubuję w swym sumieniu człowieczym i obywatelskim, że na każdym miejscu i we wszystkich okolicznościach – walczyć będę z najeźdźcą o przywrócenie całkowitej wolności narodu polskiego i niepodległości państwowej Polski. (…)”. W drugiej dekadzie XXI wieku mamy Pomnik Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet, uroczyście odsłonięty w 79 rocznicę powstania BCh. Pomnik zlokalizowany jest u zbiegu Czerniakowskiej i Nehru na warszawskim Mokotowie. Rada Warszawy zgodziła się na ustawienie pomnika w tym miejscu jeszcze w kwietniu 2018 r.

Uroczystość odsłonięcia pomnika „W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM BATALIONÓW CHŁOPSKICH I LUDOWEGO ZWIĄZKU KOBIET”

Uroczystość odsłonięcia pomnika „W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM BATALIONÓW CHŁOPSKICH I LUDOWEGO ZWIĄZKU KOBIET” przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie. Bohaterowie walki z okupantem doczekali godnego uhonorowania w stolicy Polski! Bataliony Chłopskie utworzone zostały przez Polskie Stronnictwo Ludowe, liczyły 170 tysięcy żołnierzy. Pomnik Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet odsłonili dziś: prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy BCh płk Z. Zaborowski, prezes #PSL Władysław Kosiniak Kamysz, Sekretarz PSL, Poseł na Sejm RP Piotr Zgorzelski oraz burmistrz dzielnicy Mokotów R. Miastowski.